Priser

Betalingen sker månedsvis forud, beløbet skal være til disposition på min konto senest den første i måneden.

Tilskuddet fra kommunen udbetales ligeledes forud og direkte til jeres konto.

Prisen dækker ferie, feriefridage og sygdom.

Dvs. At der betales fuld pris i alle 12 måneder, også i ferieperioden. Ligesom hos en kommunal pasningsordning

Pris pr. måned
Tilskud - gældene takst reguleres 1 gang om året
Din pris 2200,00 kr